O KURZECH

S předáváním výtvarných zkušeností, nejprve dětem, pak studentům, jsem začala v roce 1996. O pět let později jsem založila výtvarné kurzy pro všechny věkové kategorie. Máte-li zájem dozvědět se víc o mé výtvarné činnosti, zde je odkaz: www.martinafojtu.cz

Kurzy jsou rozděleny do 4 kategorií. Nejmladší děti (6 -10 let) vedou lektorky – Hanka Vernerová a Maruška Pechová, obě mají dlouholeté zkušenosti s výtvarným vedením dětí. Lekce jsou zaměřeny hlavně na seznámení dětí s různými technikami, rozvíjení představivosti a získání zručnosti. Kurzy probíhají v ZŠ Mokropsy.

Od 11 let dochází děti do mého ateliéru v Majakovského ulici na Vráži. Navazují na předešlou práci s lektorkami, rozvíjí svoje technické zkušenosti a učí se pracovat s trpělivostí.

Kladu důraz na poctivý přístup k výtvarnému umění jako k řemeslu, které je základem k realizování nápadů a stejně tak se snažím v lidech probouzet fantazii. Bez invence nám technické znalosti moc nepomohou a bez řemeslné dovednosti nezrealizujeme nápady na kvalitní úroveň. A to jakoukoli formou výtvarného vyjádření, někdo se vypracuje k expresi, jiný třeba až k hyperrealismu.

S každým účastníkem pracuji individuálně, podle jeho výtvarného cítění, proto ve skupinách pro studenty a dospělé zadávám tematickou práci jako jednu z možností, i když je to pro mě organizačně náročnější.

Ve skupinách, které jsou zaměřeny na přípravu k talentovým zkouškám, mám pro každého žáka vypracovaný program směrovaný k požadavkům na vybranou školu. Deváťáci dostávají navíc velmi zjednodušený přehled učiva z dějin umění, které by mohli uplatnit při pohovoru nebo přijímacím testu. Ideální doba, kdy přejít do této skupiny, je začátek 8. třídy.