MARTINA FOJTŮ, akad. mal.

VÝTVARNÉ KURZY

ČERNOŠICE

O KURZECH

S předáváním výtvarných zkušeností, nejprve dětem, pak studentům, jsem začala v roce 1996. O pět let později jsem založila výtvarné kurzy pro všechny věkové kategorie. Máte-li zájem dozvědět se víc o mé výtvarné činnosti, zde je odkaz: www.martinafojtu.cz

Kurzy jsou rozděleny do 4 kategorií. Nejmladší děti (6 -10 let) vedou lektorky – Hanka Vernerová a Maruška Pechová, obě mají dlouholeté zkušenosti s výtvarným vedením dětí. Lekce jsou zaměřeny hlavně na seznámení dětí s různými technikami, rozvíjení představivosti a získání zručnosti. Kurzy probíhají v ZŠ Mokropsy.

Od 11 let dochází děti do mého ateliéru v Majakovského ulici na Vráži. Navazují na předešlou práci s lektorkami, rozvíjí svoje technické zkušenosti a učí se pracovat s trpělivostí.

Kladu důraz na poctivý přístup k výtvarnému umění jako k řemeslu, které je základem k realizování nápadů a stejně tak se snažím v lidech probouzet fantazii. Bez invence nám technické znalosti moc nepomohou a bez řemeslné dovednosti nezrealizujeme nápady na kvalitní úroveň. A to jakoukoli formou výtvarného vyjádření, někdo se vypracuje k expresi, jiný třeba až k hyperrealismu.

S každým účastníkem pracuji individuálně, podle jeho výtvarného cítění, proto ve skupinách pro studenty a dospělé zadávám tematickou práci jako jednu z možností, i když je to pro mě organizačně náročnější.

Ve skupinách, které jsou zaměřeny na přípravu k talentovým zkouškám, mám pro každého žáka vypracovaný program směrovaný k požadavkům na vybranou školu. Deváťáci dostávají navíc velmi zjednodušený přehled učiva z dějin umění, které by mohli uplatnit při pohovoru nebo přijímacím testu. Ideální doba, kdy přejít do této skupiny, je začátek 8. třídy.

TVORBA

Studenti, dospělí, příprava na VŠ
DOSPĚLÍ, STUDENTI, PŘÍPRAVA NA VŠ
Příprava k talentovkám na sŠ
Děti 11 - 15 let
Děti 6 - 10 let
Landart, plenér
Výstava 2023
Letní kurz 2023

TERMÍNY

DOSPĚLÍ, STUDENTI, PŘÍPRAVA NA VŠ

po: 19.00 – 21.00 hod.

út: 18.30 – 20.30 hod.

st: 19.00 – 21.00 hod.

čt: 18.30 – 20.30 hod.

PŘÍPRAVA K TALENTOVKÁM NA SŠ

Po: 16.00 – 18.00 hod.

St: 16.30 – 18.30 hod.

DĚTI 11 – 14 LET

Út: 16.00 – 17.30 hod.

St: 14.30 – 16.00 hod.

Čt: 14.30 – 16.00 hod., 16.30 – 18.00 hod.

DĚTI 6 – 10 LET /ZŠ MOKROPSY/

Út: 14.00 – 15.30 hod., 16.00 – 17.30 hod. /lektorka Hanka Vernerová/

Čt: 14.00 – 15.30. hod., 16.00 – 17.30 hod. /lektorka Maruška Pechová/

CENY

DOSPĚLÍ, STUDENTI, PŘÍPRAVA K TALENTOVKÁM

1 lekce = 120 min. / 300,- Kč v ceně je veškerý základní materiál /papíry, tužky, uhly, rudky, gumy, fixativy, tempery, běžné akrylové barvy, vodovky, anilinky, školní štětce, lepidla, barevné papíry, pastely, tuše, pera, …) Kdo používá speciální umělecké techniky je potřeba si přinést (plátna, olejovky, akvarelky, akvarelové papíry, umělecké akrylové barvy). Doporučuji pořídit si vlastní kvalitní štětce.

VŠECHNY DĚTSKÉ SKUPINY /6 – 10 LET, 11 – 14 LET/

1 lekce = 90 min. / 250 Kč V ceně je veškerý materiál, děti si nosí jen pracovní triko.

Platí se pololetně.

KONTAKT